ถ่ายทำวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์ กับ สสวท.

ตัวแทนคณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
คุณครูสุธีรา  บัวสุนทร เป็นตัวแทนถ่ายทำวีดิทัศน์การสอนคณิตศาสตร์
ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ.

ขอบคุณภาพจาก คุณครูสุธีรา  บัวสุนทร ค่ะ

 

 

Bookmark the permalink.