โครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการค่ายบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ดังนี้ นายสิรวิชญ์ ตริเกษร ม.4/8, นายทัศน์พล. จากโพช ม.4/6 และ นายธนวัฒน์ ทองปลาง ม.5/5
ผลปรากฏว่านักเรียนทั้ง3คน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมจากเด็กทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจาก อ.บารมี คงฤทธิ์ ค่ะ

Bookmark the permalink.