สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันมอบตัว
คำชี้แจงแก่นักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน ในการมอบตัวนักเรียน ชั้น ม. 1 (ห้องเรียนปกติ) และ ม. 4 (ห้องเรียนปกติ)
วันที่ 19 เมษายน 2560 (เฉพาะม. 1) และ วันที่ 20 เมษายน 2560 (เฉพาะม. 4)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด

 

edlk

Bookmark the permalink.