ศูนย์ฝึก STEM

บรรยากาศการอบรมครูโรงเรียนขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา (STEM Education) ปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบทางไกล
ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.