ประชุมรับมอบนโยบาย

ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมประชุมการรับมอบนโยบาย
จากท่านพลโทโกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ห้องประชุมนันทภรณ์ แฟนตาซีรีสอร์ท จ.ชัยนาท

ขอบคุณภาพจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.