รับคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการถวัลย์ ตันธีระพงศ์ และ อาจารย์กาญจนา ศิลกุล หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี พร้อมคณะครู
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงจาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

 

 

Bookmark the permalink.