มอบเกียรติบัตรเรียนดีคณิตศาสตร์

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรเรียนดีคณิตศาสตร์
ให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 อันดับที่ 1-3 สูงสุดของแต่ละระดับชั้น และแต่ละวิชา

ขอบคุณภาพจาก อ.พระเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.