เยาวสตรีไทยดีเด่น

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำเด็กหญิงพิมพ์ศร ศรีปิ่นเป้า ม.2/1
เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2561 สาขาสืบสานวรรณกรรมไทย

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed