ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด ที่เกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ นางสาวจุฑามาศ วงษ์โต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
ที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน “2018 Kim Un Yong Cup International Open” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 11-16 สิงหาคม 2561

15935

Bookmark the permalink.

Comments are closed