เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

รอง ผบ.มทบ.13 เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารปีการศึกษา 2561

ขอบคุณภาพจาก ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์ เอกศิริ ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed