ติว O-NET Eng

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบคุณภาพจาก อ.พัชรี สุวรรณโชติ ค่ะ

S__57319513 S__57319514

Bookmark the permalink.

Comments are closed