ติว O-NET ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์อรวรรณ นิ่มทอง ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed