กิจกรรมวันอาเซียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ครั้งที่8
“ช.น.พ.ร่วมใจ เรียนรู้วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน”
เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed