ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA
ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed