บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมจัดอบรม บทบาทของครูในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ขอบคุณภาพจาก อ.วุฒิคุณ รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed