บูรณาการร่วมเรียนรู้ และลงมือทำ

อาจารย์ทนงศักดิ์ กลิ่นสีงาม นำนักเรียนช่วยลงปลูกแปลงผัก และ อาจารย์ธีราภรณ์  มาแจ้ง นำนักเรียน วิทยาศาสตร์และ  IS
ที่ทำโครงงานผักไร้ดิน  กำลังสนุก  กับการเรียนรู้  วิธีการประกอบรางปลูก  เรียนรู้จากของจริง  ลงมือทำจริง  วิทยาศาตร์ก้าวหน้ากับการพัฒนาโรงเรียน
ประสบการณ์ที่จะตกตะตอนในตัวเด็กแบบไม่ต้องท่องจำ  แต่จำได้ไม่ลืม

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

 

 

 

Bookmark the permalink.