คณะกรรมการสถานศึกษาเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม นำโดยคุณองอาจ หลำอุบล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

Bookmark the permalink.