รับการตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยม นิเทศและติดตาม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์พรเจตน์ ยอดนาคค่ะ

« 1 of 3 »

 

 

 

Bookmark the permalink.