ชนะเลิศสวนสนาม

ตัวแทนเนตรนารีในระดับชั้นม.2 และผู้กำกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีของจังหวัด ผลการแข่งขันเนตรนารีโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ขอแสดงความยินดีกับผู้กำกับและเนตรนารี ทุกคนค่ะ

ขอบขอบคุณภาพแดละข้อมูลจาก อ.นิตยา เพชรจั่น ค่ะ

Bookmark the permalink.