ปลูกพันธุ์ไม้ที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐

คณะท่านผู้บริหาร ร่วมปลูกต้นไม้รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐
ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ซึ่งเดิมเป็นที่รกร้างและที่ทิ้งขยะ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและบุคคลที่สนใ

Bookmark the permalink.