มอบเงินทุนการศึกษา

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณ พลตรีหญิงสมใจ ทรัพย์พ่วง ที่มอบเงินจำนวน 5,000 บาท
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ขอขอบพระคุณค่ะ

CNP_6186

Bookmark the permalink.