เช้าวันนี้กับครอบครัวพอเพียง

กิจกรรมยามเช้า บริเวณลานธรรม นอกจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ 
และการดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการนักเรียน
สำหรับวันนี้ครอบครัวพอเพียงมาแนะนำให้ความรู้กับเพื่อนนักเรียน และร่วมแสดงความยินดีกับนักฬา
ที่ได้เป็นตัวแทน ภาค 2 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ที่จังหวัดสงขลา

Bookmark the permalink.