สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิในโรงเรียน

ในทุกเช้าหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ จะมีกิจกรรมวัดในโรงเรียน ซึ่งเป็นการสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมนั่งสมาธิ
เมื่อมีสติ มีสมาธิ สงบ สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยาวนานขึ้น โดยเฉพาะกับด้านการเรียน ก็จะเป็นผลดีกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านการดำรงชีวิตหรือด้านการเรียนต่อไป

Bookmark the permalink.