การนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นเจ้าภาพการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8
โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed