การนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8 ชุด2

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นเจ้าภาพการนำเสนอโครงงานนักเรียน ครั้งที่ 8
โรงเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed