ใช้โทรศัพท์มือถือด้วยความพอดี


นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม กลุ่มสังคม และกลุ่มประชาธิปไตย
ได้ขึ้นเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์การใช้โทรศัพท์มือถือด้วยความพอดี รู้ถึงประโยชน์ และโทษของการใช้โทรศัพท์มือถือ
ตามกิจกรรมสื่อสารไร้สายพัฒนาคนได้เริ่มต้นที่ใจ และมอบรางวัลกิจกรรม “ลูก ช.น.พ. ขอทำดี”

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed