ค่ายสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ณ พิพิธภันฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ขอบคุณภาพจาก อ.ธีราภรณ์ มาแจ้ง ค่ะ

Bookmark the permalink.