วันเยาวชนแห่งชาติ


จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน จนไปถึงการพัฒนาประเทศชาติ

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

« 1 of 3 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed