วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น
ณ สนามกีฬาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยมีผู้ท่านรองอำนวยการยงยุทธ์ พึ่งละออ เป็นประธานในพิธี 

« 1 of 4 »

Bookmark the permalink.