รองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เพลง “ร่วมใจลดใช้พลังงาน” :: โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
จากการประกวดเพลงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เครดิต อ.บุญเหลือ หอมเนียม และอ.ชำเลียง เทพพักทัน ค่ะ

1536465816513

1536465824132

Untitled-1

Bookmark the permalink.

Comments are closed