การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม

ขอบคุณภาพจาก คณะครูโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed