ม.6 ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู

นักเรียนโรงเรียนชัยนาทในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบคุณภาพจาก อ.อิทธิพล สามสี ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed