คะแนนสูงสุดสอบ Pisa

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนการสอบ Pisa สูงสุด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ระดับชั้น ชั้น คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  ชื่อผู้สอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/พ 48 45 เด็กหญิงณัฐิดา ตันยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/1 48 47 เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยวงษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3/1 48 42 เด็กชายธนบดี โตแฉ่ง

Bookmark the permalink.

Comments are closed