การตรวจราชการ กรณีปกติ

การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบ 2/2561 ของ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ และคณะ

ขอบคุณ VDO จาก  disakul kasemsawas, ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค ค่ะ

ดาวน์โหลด (1)

« 1 of 4 »

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed