ครอบครัวพอเพียงศึกษาดูงานโครงการกำลังใจ

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ศึกษาดูงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตรต่างๆ ณ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง จังหวัดชัยนาท

ขอบคุณภาพจาก อ.พรเจตน์ ยอดนาค และ อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

« 1 of 2 »

Bookmark the permalink.

Comments are closed