โครงการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รับการประเมินและติดตาม จากคณะกรรมการจังหวัด
“โครงการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”

ขอบคุณภาพจาก อ.กาญจนา ศิลกุล ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed