กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

งานแนะแนวดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นักเรียนที่ยื่นกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ขอบคุณภาพจาก อ.กำพล อู่ดี ค่ะ

Bookmark the permalink.