วันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ศาลากลางจัวหวัดชัยนาท เนื่องในวันปิยมหาราช

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed