ต้อนรับกลับบ้าน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ นางสาวนารดา กิจพฤกษ์ ม.5/1
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ
ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแมรี่แลน ระยะเวลา 10 เดือน กลับสู่โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

Bookmark the permalink.