ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ร่วมกับโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
จัดกิจกรรม “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” สำหรับนักเรียนจำนวน 586 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เพื่อให้ความรู้ในการแปรงฟันและย้อมสีฟัน เพื่อตรวจสอบความสะอาดหลังการแปรงฟัน

Bookmark the permalink.