แนะนำเพื่อนห่างไกลยาเสพติด

นักเรียนแกนนำศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ได้ขยายผลความรู้เรื่อง โทษจากยาเสพติด การป้องกันการติดยาเสพติด และความรู้เรื่องของศาสตร์พระราชา
ที่ได้รับจากการไปร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำห่างไกลยาเสพติด
ซึ่งกิจกรรมเข้าค่ายจัดโดยมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ณ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จังหวัดเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

Bookmark the permalink.

Comments are closed