บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษา (Counseling Service) เป็นหัวใจของการแนะแนว
งานแนะแนวบริการให้คำบรึกษา ทั้งผู้ปกครองและนักเรียน พร้อมที่จะเป็นคู่คิด เป็นที่ปรึกษาทั้งการเลือกวิชาเรียนการศึกษาต่อ การหางานทำ หรือปัญหาส่วนตัว

6012659746

Bookmark the permalink.