อบรมเทคนิคการสอน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
เข้ารับการอบรม “พัฒนาเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก: อาจารย์วุฒิคุณ  รัตนเพทาย ค่ะ

Bookmark the permalink.