ดอกดารารัตน์ ทำด้วยมือ ส่งด้วยใจ

คณะครูและนักเรียน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ใช้เวลาว่างช่วงพักกลางวันและคาบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ร่วมทำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”

เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์สุธีรา บัวสุนทรค่ะ

Bookmark the permalink.