ค่ายเสริมทักษะวิชาการ

ค่ายเสริมทักษะวิชาการและทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ นักเรียนห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
จัดโดย นิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2561

ขอบคุณ VDO จาก Mary B.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed