แนะนำหนังสือดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมหนังสือดีหน้าองค์พระ
เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น
เพราะชัยนาทพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ขอบคุณภาพจาก อ.ขวัญนาค แสงประชุม ค่ะ

3651 148692

Bookmark the permalink.

Comments are closed