ขนมบัวลอย

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับการทำขนมบัวลอยสามสี
การเรียนรู้โดยการลงมือทำ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์สุธา  คงสนุ่น ค่ะ

 

Bookmark the permalink.