ติว GAT ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดติว GAT ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์เพ็ญพรรณี สุวรรณาลัย ค่ะ

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed