แนะนำหนังสือดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมหนังสือดีหน้าองค์พระ
เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้น
เพราะชัยนาทพิทยาคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

20190107_190108_001120190107_190108_0008

Bookmark the permalink.

Comments are closed