คะแนนสูงสุดสอบ Pisa

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ที่ได้คะแนนสูงสูดในการสอบ “การรู้เรื่องอ่าน Reading Literacy ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA” ครั้งที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2561

ขอบคุณภาพจาก นายธนนล ตันติวัฒน์ ม.4/3 ค่ะ

ระดับชั้น ชั้น คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้  ชื่อผู้สอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ม.1/8 48  47 เด็กหญิงสุดารัตน์ อ่อนฉ่ำ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ม.2/พ 48  47 เด็กชายนันท์ธร จี่พิมาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม.3/5 48  45.5 เด็กหญิงกาญจนา ยอดบ่อพลับ

Bookmark the permalink.

Comments are closed